Vores garanti – din tryghed!

– vi har markedets bedste garanti

garantier

Vores standardgaranti er på hele 2 år eller 30 000 km, afhængig af hvad der kommer først. Vores standardgaranti er udviklet for at give gennemsnitsbilisten tryghed, når han eller hun bruger vores services.

Opsummering af vilkår for garanti (kontakt os for komplette garantivilkår):
Hvis du vælger at overlade arbejdet til andre end STM, eller et af dem anbefalet værksted, er det dit ansvar som kunde at sikre dig, at installationen bliver udført korrekt og i overensstemmelse med faglig standard. Ved mistanke om fejl skal gearkassen altid returneres til os. Såfremt produktet er omfattet af garantien, erstattes også Deres udgifter for forsendelse. Omkostninger for montering og afmontering, som udføres af dem selv eller en tredje part, erstattes ikke. Er monteringen udført af STM, er også dette arbejde omfattet af garantien, og fejlen udbedres i så fald på STMs værksted. Hvis du har mistanke om fejl ved drivlinjen, skal brugen af køretøjet stoppe omgående for at undgå, at fejlen forværres eller at køretøjet udgør en fare i trafikken. Kontakt umiddelbart STM for konsultation.

Garantien gælder ikke…
…fejl eller mangler, som er opstået på grund af uagtsomhed eller fejlagtig anvendelse (f.eks. konkurrencekørsel eller kørsel med overbelastet anhænger.) Fejl som opstår på baggrund af fejlagtig montering , eller som forårsages af anden komponent i køretøjet, omfattes ikke af garantien. Garantien er ikke gyldig, hvis dit køretøj er tunet eller afviger fra originalkonstruktionen på anden vis*. STM godkender heller ikke garantikrav, hvis andre end STM har udført ændringer eller modifikationer i løbet af garantiperioden.

*Services med begrænset eller ingen garanti
I nogle tilfælde tilbyder STM et produkt uden garanti eller med begrænset garanti. Når vi tilbyder begrænset garanti, kan det være på grund af, at vi ikke har tillid til gearkassens originalkvalitet. I disse tilfælde kan vi påtage os opgaven alligevel, men forbeholder os retten at begrænse vores garanti. Desværre er vi ikke i stand til at lave gearkassen bedre end den var, da fabrikken fremstillede den originalt.

Har du en tunet eller modificeret bil, og vil du alligevel have hjælp til din gearkasse, kan vi hjælpe i vis udstrækning – men kan i så fald slet ikke give nogen garanti.

Andre begrænsninger
Visse begrænsninger kan forekomme for eksportkunder og kunder, som bruger deres køretøjer som arbejdsredskab. Kontakt os for mere information.