Vår garanti – din trygghet!

Det er derfor vi har markedets kanskje beste garantitilbud.

garantier

Vår standardgaranti er 2 år eller 30 000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Vår standardgaranti gir den ordinære bilføreren trygghet i sitt forhold til oss.

Garantivilkårene i kortversjon (kontakt oss for fullstendige vilkår):
Om du velger å la noen andre enn STM (eller et verksted som STM anbefaler) gjøre jobben, så ligger ansvaret på deg som kunde når det gjelder å passe på at installasjonen blir fagmessig utført. En mistenkt feilaktig girkasse må alltid returneres til oss. I tilfeller der garantien fortsatt er gyldig, godtgjøres også utgiften til frakten. Utgifter til ut- og tilbakemontering som er betalt av kjøperen selv eller en tredjepart godtgjøres ikke. Har STM gjort monteringsjobben omfattes også dette av garantien og repareres i vårt verksted. Om du mistenker en girkasserelatert feil, skal kjøretøyet umiddelbart tas ut av bruk for å unngå at ev. feil forverres og at det oppstår trafikkfarlige situasjoner. Ta deretter umiddelbart kontakt med STM for konsultasjon.

Garantien gjelder ikke…
…ved feil eller skader som har oppstått av ren uaktsomhet, eller unormal belastning på kjøretøyet (f.eks konkurransekjøring eller kjøring med for høy tilhengervekt). Heller ikke problemer som kommer av feilaktig montering eller som har oppstått som følge av andre komponenter i kjøretøyet. Garantien gjelder ikke om kjøretøyet ditt er trimmet, eller på noen annen måte avviker fra originalspesifikasjonene. Vi godkjenner ikke garantikrav om noen andre enn STM har gjort endringer under garantitiden.

*Våre tjenester ved begrenset eller manglende garanti
I noen tilfeller tilbyr vi et produkt med begrenset eller ingen garanti. Når det er handler om begrenset garanti, kan det gjelde en girkasse der vi stiller oss tvilende til kvaliteten på den originale versjonen. I disse tilfellene kan vi likevel påta oss å utføre oppdraget, men vi forbeholder oss retten til å begrense vår garantiomfatning. Det er dessverre vanskelig for oss å gjøre kassen bedre enn fabrikken gjorde den fra starten av.
Har du en trimmet eller endret bil, og likevel vil ha hjelp med automatkassen, kan vi i en viss utstrekning hjelpe deg – men i disse tilfellene gis det ingen garanti.

Andre begrensninger
Det kan gjelde visse begrensninger for eksportkunder og for kunder som benytter kjøretøyet i yrkesmessig trafikk. Kontakt oss for mer informasjon.