Ambisjon

Ambisjonen vår er å levere ett produkt med markedsledende kvalitet i hvert eneste oppdrag. Vi jobber etter nullfeilsprinsippet, der vi kontinuerlig jobber for en forbedring av kvalitetsnivået. For å identifisere forbedringsområder, gjennomfører vi regelmessige kvalitetsoppfølninger av produktene og oppdragene våre.

Vi velger komponentleverandører som i samme linje som våre egne kvalitetskrav kan levere produkter av høyeste kvalitet. Vi gransker våre leveradører fortløpende, og sortere bort de aktører som ikke holder mål.

Vi strever etter å hele tiden holde oss oppdatert på utviklingen innen vårt område, for å kunne håndtere den aller nyeste teknikken. Vi passer på at vi har tilgang til rett og oppdatert utstyr for å kunne utføre en profesjonell jobb.

Kvalitetsbegrepet innebærer at kunden skal oppleve kontakten med oss som positiv. Derfor har vi som målsetting å tilby kundene våre rask og korrekt service uansett om kunden kommer til oss personlig, ringer til oss eller kontakter oss via e-post, brev eller fax. I de tilfellene der vi likevel får reklamasjoner, utfører vi en profesjonell bedømming av saken. Om det er nødvendig tar vi i bruk en uavhengig tredjepart for en uttalelse.