Renoverat – bättre för miljön

– När bilägande och miljömedvetenhet går hand i hand?

Som ansvarsfull bilägare har du stora möjligheter att påverka hur mycket belastning din bil har på miljön under dess livscykel. Debatten idag handlar mest om hur låga koldioxidutsläpp en nyproducerad har. Man har faktiskt missat en stor del av vad ett miljömedvetet bilägande är. Det handlar också om att ta miljöriktiga beslut vad gäller service och underhåll, inte minst vad gäller bilens viktiga kraftöverföring – växellådan.

Gör man regelbunden service på växellådan har man vunnit två saker som verkar positivt för miljön, nämligen ökad livslängd och bättre bränsleekonomi.

Skulle din växellåda gå sönder så är ju faktiskt renovering som företeelse ren återvinning. Vi tar tillvara lättmetaller och andra komponenter som är energikrävande att framställa. Lämnar du din automatlåda till oss kan du dessutom vara säker på att skadliga ämnen såsom förbrukad olja och tungmetaller tas om hand på ett miljösäkert sätt. STM arbetar kontinuerligt med att minska belastningen på miljön!

Vi tycker naturligtvis det är viktigt att nya bilar som lanseras på marknaden visar ständig förbättring avseende emissioner och utsläpp. Men man får inte släppa tanken på ett ansvarsfullt bilägande redan där. Se som bilägare till att fortsätta att göra miljömässigt riktiga val under hela bilens livscykel. Välkommen till STM – med ett ansvarsfullt bilägande i fokus!