Vecka 18 – Nyheter inom Lokal verkstadspartner

STM och Malte Månssons verkstäder har gemensamt bestämt att deras serviceställen skall utgå ur konceptet Lokal verkstadspartner. STM kommer i framtiden att satsa på något färre men mer specialiserade partners lokaliserade på strategiska ställen i landet. Samarbetet med Malte Månsson AB har varit gott och om det passar dig bättre geografiskt kan du som STM-kund kan även i framtiden vända dig till någon av deras verkstäder för hjälp. Allt för att det skall bli så enkelt och bra som möjligt för våra kunder!

Titta efter skylten Lokal Vekstadspartner

Titta efter skylten Lokal Vekstadspartner