Vecka 26 – Automatlådecentrum utökar!

Denna vecka togs första steget mot ytterligare förbättrad servicenivå för STM:s och systerföretaget STS kunder. I sommarvärmen påbörjade vi röjningen av en liten bit mark som skall användes för att på sikt utöka våra lokaler. Själva utökningen kommer syfta till att ge varje kundtyp inom bolagsgruppen bästa möjliga service. Vi kommer i och med detta kunna förbättra vår kapacitet i egna verstaden samt förbättra processen kring våra småserieprodukter.

Skördare röjer ny mark

Skördare röjer ny mark