Renoverat, bättre för miljön!

Vi tycker det är dags att tvätta bort den lite ”fulstämpel” som renoverade bildelar har. Det är för oss självklart att man skall ta till vara på delar som kan användas igen. Vi på STM står för att vi levererar produkter av absolut högsta kvalitet väl jämförbart med helt nya komponenter till ett oftast mycket lägre pris. Dessutom har vi gjort miljön en stor tjänst eftersom t.ex. en växellåda gör åt stora mängder energi vid tillverkning. Visste du t.ex. att koldioxidbelastningen vid en renovering bara är ca 10% jämfört med nyproduktion? Varför finns det då en ”fulstämpel” på renoverat? Tänker folk i allmänhet på små smutsiga garageverkstäder som levererar tveksam kvalitet där kanske man tvingas göra om jobbet flera gånger innan det äntligen fungerar? Tänker de på tvivelaktiga garantiåtaganden som inte räcker ens runt hörnet? Visst finns det nog en hel del sådana aktörer men förhoppningsvis är de på väg att dö ut i takt med att kunderna efterfrågar trygga lösningar med produkter man vet är producerad i en industriell kvalitetssäkrad process och dessutom har en minimal miljöbelastning. Från vår sida lanserar vi nu stolt en kvalitetsstämpel som är direkt länkad till miljöaspekten av produkten. Den heter precis som rubriken till detta detta inlägg. RENOVERAT-BÄTTRe FÖR MILJÖN!

Renoverat, Bättre för miljön