Kvalitet

Vores ambition er at i hver enkelt opgave levere et produkt, der holder markedets højeste kvalitet. Vi har en null-tolerance overfor fejl og arbejder fortløbende med at forbedre vores kvalitetsniveau. For at identificere arbejdsområder der kan forbedres, gennemfører vi jævnligt kvalitetskontroller af vores produkter og udførte opgaver.

Vi vælger underleverandører der, ligesom os selv, tager kvalitetsbegrebet alvorligt og leverer produkter af højeste kvalitet. Vi evaluerer vores leverandører fortløbende og frasorterer dem, der ikke lever op til vores kvalitetskrav.

Vores stræber hele tiden efter at holde os ajour med udviklingen i vores branche så vi kan arbejde med ny teknik. Vi sørger også for at have adgang til korrekte og opdateret udstyr for at være i stand til at udføre et godt, og professionelt stykke arbejde.

For os betyder kvalitet også at kunden skal opleve mødet med os som positivt. Derfor har vi som mål at tilbyde vores kunder hurtig og korrekt service – uanset om kunden møder os personlig, ringer til os eller kontakter os via e-mail, per brev eller via fax. I de tilfælde hvor reklamationer alligevel opstår, gør vi en professionel bedømmelse af sagen, og hvis det er nødvendigt, indhenter vi en vurdering fra en uafhængig, tredje part.