Kvalitet

Vår ambition är att i varje enskilt uppdrag leverera en produkt med marknadsledande kvalitet. Vi arbetar utifrån nollfelsprincipen där en kontinuerlig förbättring av kvalitetsnivån eftersträvas. För att identifiera förbättrings-områden genomför vi regelbundna kvalitetsuppföljningar av våra produkter och utförda uppdrag.

Vi väljer komponentleverantörer som i linje med vår egen kvalitetspolicy kan leverera produkter som håller högsta kvalitet. Vi utvärderar våra leverantörer löpande och sorterar bort de aktörer som inte håller måttet.

Vår strävan är att hela tiden hålla oss uppdaterade på utvecklingen inom vårt verksamhetsområde för att kunna hantera den allra senaste tekniken. Vi ser också till att vi har tillgång till rätt och uppdaterad utrustning för att kunna utföra ett professionellt jobb.

Kvalitetsbegreppet innebär för oss även att kunden alltid skall uppleva kontakten med oss som positiv. Därför har vi som målsättning att erbjuda våra kunder snabb och korrekt service oavsett om kunder kommer in till oss personligen, ringer till oss alternativt tar kontaktar oss via e-mail, post eller fax. I den mån reklamationer ändå uppstår gör vi en professionell bedömning av ärendet och om så behövs även genom utlåtande av oberoende tredje part.